Mechaniki gier planszowych - lista >>
1. Zarządzanie ręką (Hand Management)
2. Odmienne zdolności graczy (Variable Player Powers)
3. Rzucanie kostką (Dice Rolling)
4. Kooperacja (Cooperative Game)
5. Zbieranie zestawów (Set Collection)
6. Wybieranie kart (Card Drafting)
7. Wariant solo (Solo / Solitaire Game)
8. Plansza modułowa (Modular Board)
9. Układanie kafli/kafelków (Tile Placement)
10. Przewaga w obszarze (Area Majority / Influence)
12. Budowanie puli zasobów (Deck, Bag, and Pool Building)
13. Punkty akcji (Action Points)
14. Gra zespołowa (Team-Based Game)
15. Opowiadanie / narracja (Storytelling)
16. Równoczesny Wybór Akcji (Simultaneous Action Selection)
17. Rozmieszczanie robotników (Worker Placement)
18. Odgrywanie ról (Role Playing)
19. Ruch po polach (Grid Movement)
20. Zarządzanie losem (Push Your Luck)
21. Budowanie wzorców (Pattern Building)
22. Eliminacja gracza (Player Elimination)
23. Zapamiętywanie (Memory)
24. Rozpoznawanie wzorców (Pattern Recognition)
25. Ruch z punktu do punktu (Point to Point Movement)
26. Ruch obszarowy (Area Movement)
27. Zmienny start (Variable Set-up)
28. Bonusy na koniec gry (End Game Bonuses)
29. Scenariusz / Misja / Kampania (Scenario / Mission / Campaign Game)
30. Budowanie sieci i tras (Network and Route Building)
31. Heksy (Hexagon Grid)
32. Handel (Trading)
33. Kolejka akcji (Action Queue)
34. Licytacja (Auction/Bidding)
35. Wyścigi (Race)
36. Rzuć / Obróć i ruszaj (Roll / Spin and Move)
37. Głosowanie (Voting)
38. Dochód (Income)
39. Odbiór i dostawa (Pick-up and Deliver)
40. Limity komunikacji (Communication Limits)
41. Kontrakty (Contracts)
42. Wydarzenia (Events)
43. Kampania (Campaign / Battle Card Driven)
44. Zmienna kolejność faz (Variable Phase Order)
45. Budowa talii (Deck Construction)
46. Papier i ołówek (Paper-and-Pencil)
47. Dobieranie (Drafting)
48. Obstawianie i blefowanie (Betting and Bluffing)
49. Siatka kwadratowa (Square Grid)
50. Kolejność tury: przejęcie pierwszeństwa (Turn Order: Claim Action)
51. Rozstrzyganie konfliktów kartami (Card Play Conflict Resolution)
52. Śledzenie ruchu (Track Movement)
53. Rozmieszczenie pracowników, różne typy pracowników (Worker Placement, Different Worker Types)
54. Aktorstwo (Acting)
55. Ogrodzenie (Enclosure)
56. Dopasowanie prędkości (Speed Matching)
57. Kolejność tury: progresywna (Turn Order: Progressive)
58. Sprawdzanie statystyk (Stat Check Resolution)
59. Gra zdrajców (Traitor Game)
60. Ukryte role (Hidden Roles)
61. Zwiększanie wartość niewybranych zasobów (Increase Value of Unchosen Resources)
62. Czas rzeczywisty (Real-Time)
63. Symulacja (Simulation)
64. Opóźniony zakup (Delayed Purchase)
65. Pokrycie siatki (Grid Coverage)
66. Planowanie akcji (Action Drafting)
67. Narracja / Paragrafy (Narrative Choice / Paragraph)
68. Rysowanie linii (Line Drawing)
69. Tajna jednostka (Secret Unit Deployment)
70. Dedukcja (Deduction)
71. Drzewo technologi (Tech Trees / Tech Tracks)
72. Odzyskiwanie akcji (Action Retrieval)
73. Rozbudowa mapy (Map Addition)
74. Kolejność tury: oparta na statystyce (Turn Order: Stat-Based)
75. Tor czasu (Time Track)
76. Warstwy (Layering)
77. Punkty zwycięstwa jako zasób (Victory Points as a Resource)
78. Punkty ruchu (Movement Points)
79. Zdolności raz na grę (Once-Per-Game Abilities)
80. Znajomości (Connections)
81. Rynek (Market)
82. Bingo (Bingo)
83. Półkooperacyjna (Semi-Cooperative Game)
84. Rozmieszczenie robotników z robotnikami z kości (Worker Placement with Dice Workers)
85. Zmienione ścianki kości (Die Icon Resolution)
86. Własność (Ownership)
87. Kontynuowanie fabuły (Legacy Game)
88. Rondel (Rondel)
89. Inwestycja (Investment)
90. Linia wzroku (Line of Sight)
91. Karty dowodzenia (Command Cards)
92. Gorący ziemniak (Hot Potato)
93. Negocjacja (Negotiation)
94. Przetaczanie i blokowanie (Re-rolling and Locking)
95. Spekulacja (Commodity Speculation)
96. Akcja/Wydarzenie (Action/Event)
97. Ukryte punkty zwycięstwa (Hidden Victory Points)
98. Śledzenie (Follow)
99. Nagłe zakończenie (Sudden Death Ending)
100. Punkty i czyszczenie (Score-and-Reset Game)
101. Magazynowanie (Stock Holding)
102. Zniekształcenie mapy (Map Deformation)
103. Przydzielanie oddziałów (Force Commitment)
104. Poruszanie po talii (Move Through Deck)
105. Role z asymetrycznymi informacjami (Roles with Asymmetric Information)
106. Dopasowanie (Matching)
107. Stronniczość (Bias)
108. Zbieranie lew (Trick-taking)
109. Przerwania (Interrupts)
110. Papier-kamień-nożyczki (Rock-Paper-Scissors)
111. Pożyczki (Loans)
112. Sojusze (Alliances)
113. Zasób do przeniesienia (Resource to Move)
114. Złap lidera (Catch the Leader)
115. Ruch w trzech wymiarach (Three Dimensional Movement)
116. Zakończenie finału (Finale Ending)
117. Automatyczny przyrost zasobów (Automatic Resource Growth)
118. Ukryty ruch (Hidden Movement)
119. Kolejność tury: kolejność ról (Turn Order: Role Order)
120. Król wzgórza (King of the Hill)
121. Przechwytywanie statyczne (Static Capture)
122. Zegar akcji (Action Timer)
123. Żeton przewagi (Advantage Token)
124. Ukierunkowane wskazówki (Targeted Clues)
125. Układanie i równoważenie (Stacking and Balancing)
126. Ja dzielę, ty wybierasz (I Cut, You Choose)
127. Przeciąganie liny (Tug of War)
128. Meldowanie (dla kart) (Melding and Splaying)
129. Przegraj turę (Lose a Turn)
130. Krytyczne trafienie (Critical Hits and Failures)
131. Zabij i ukradnij (Kill Steal)
132. Przesuń/Pchnij (Slide/Push)
133. Łączenie (Chaining)
134. Mankala (Mancala)
135. Łapówkarstwo (Bribery)
136. Najwyższa i najniższa punktacja (Highest-Lowest Scoring)
137. Kolejność tury: wyznaczona przez pasowanie (Turn Order: Pass Order)
138. Redukcja mapy (Map Reduction)
139. Kolejność tury: aukcje (Turn Order: Auction)
140. Mapa złożona (Multiple Maps)
141. Pojedynczy przegrany (Single Loser Game)
142. Impuls obszarowy (Area-Impulse)
143. Aukcja: holenderska (Auction: Dutch)
144. Zaprogramowany ruch (Programmed Movement)
145. Kawałki jako mapa (Pieces as Map)
146. Losowa produkcja (Random Production)
147. Licytacja ograniczona (Constrained Bidding)
148. Aukcja: oferta zapieczętowana (Auction: licytacja w ukryciu)
149. Pstrykanie (Flicking)
150. Szablon ruchu (Movement Template)
151. Poruszanie wielu jednostek (Moving Multiple Units)
152. Przewidywalna stawka (Predictive Bid)
153. Śpiewanie (Singing)
154. Sędzia gracza (Player Judge)
155. Przemieszczanie zgodnie ze wzorem (Pattern Movement)
156. Wybów zamówienia (Selection Order Bid)
157. Fizyczne usunięcie (Physical Removal)
158. Sześcienna wieża (Cube Tower)
159. Multiakcje (Multiple-Lot Auction)
160. Aukcja: kolejność tury aż do spasowania (Auction: Turn Order Until Pass)
161. (Tags)
162. (Ladder Climbing)
163. Zakończenie w czasie rzeczywistym (Elapsed Real Time Ending)
164. System Chit-Pull (Chit-Pull System)
165. Aukcja: holenderski priorytet (Auction: Dutch Priority)
166. Ruch względny (Relative Movement)
167. Strefa kontroli (Zone of Control)
168. (Multi-Use Cards)
169. Kolejność tury: losowa (Turn Order: Random)
170. Aukcja: stałe progi licytowania (Auction: Fixed Placement)
171. Liczniki zamówień (Order Counters)
172. Zamknięta aukcja ekonomiczna (Closed Economy Auction)
173. Aukcja: raz podczas tury (Auction: Once Around)
174. Pomiar ruchu (Measurement Movement)
175. Pisanie podczas gry (Crayon Rail System)
176. Żeton akcji przekazanej (Passed Action Token)