Używane gry planszowe - spis i cennik >>

 1. Regulamin ustala zasady korzystania z usługi “powierzchni handlowej dla używanych gier planszowych” prowadzonej przez firmę „PROGLOBAL Angelika Malinowska”, zwanej dalej usługodawcą.
 2. W ramach usługi usługodawca udostępnia usługobiorcy powierzchnie handlową na ekspozycję jego używanych gier planszowych w postaci:
  1. powierzchni w sklepie stacjonarnym
  2. powierzchni w sklepie internetowym
 3. W ramach usługi usługodawca prezentuje gry używane usługobiorcy potencjalnym klientom wraz z umową kupna-sprzedaży.
 4. Prezentacja następuje w siedzibie sklepu stacjonarnego i w czasie jego otwarcia. Informacje o tym czasie podane są na stronie kontakt.
 5. W celu skorzystania z usługi należy:
 6. przynieść swoje gry do siedziby sklepu;
 7. wypełnić i podpisać umowę kupna-sprzedaży w dwóch egzemplarzach. Wartość gry używanej nie może być większa niż 60% gry nowej według cennika sklepu AM76.
 8. Cena skorzystania z usługi wynosi 10% wartość gry używanej podanej w umowie kupna-sprzedaży i płatna jest w momencie przekazania kwoty za sprzedaż usługobiorcy.
 9. W momencie sprzedaży gry usługodawca na podany adres e-mail usługobiorcy wyśle informację o sprzedaży gry.
 10. Pieniądze za grę w kwocie umieszczonej w umowie kupna-sprzedaży pomniejszonej o cenę usługi są wypłacane po jej sprzedaży.
 11. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Regulamin dostępny jest w sklepie stacjonarnym "AM76" oraz na stronie internetowej http://www.AM76.pl.